Administratorem danych jest PARAPETOWNIA.PL BARTŁOMIEJ WOJNAS z siedzibą w Katowicach 40-873, ul. Tysiąclecia 84 A. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 634-25-43-764, REGON: 241167644. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Call Now Button